Strona główna > ETF-y > ETF – co musisz wiedzieć, żeby inwestować bez obaw

ETF – co musisz wiedzieć, żeby inwestować bez obaw

obrazek na niebieskim tle z napisem ETF

ETF co musisz wiedzieć, żeby inwestować bez obaw

Nazwa instrumentu finansowego jakim jest ETF to skrót od Exchange Traded Fund, czyli Giełdowy Fundusz Inwestycyjny.

Tego typu fundusze są pasywnie zarządzane, a ich zadaniem nie jest pokonanie rynku tylko jak najdokładniejsze śledzenie i odwzorowywanie zachowania instrumentu bazowego, którym mogą być indeksy giełdowe, indeksy obligacyjne, surowce, waluty lub inne instrumenty.

W przeciwieństwie do zwykłych aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, ETF-y są notowane na giełdach i można je kupować i sprzedawać tak jak akcje. Inwestowanie w tego rodzaju fundusze polega na zakupie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem konta inwestycyjnego.

Kto powinien inwestować w ETF-y

Inwestowanie w ETF-y jest bardzo dobrym pomysłem dla osób dopiero zaczynających przygodę z inwestowaniem. Jedną z zalet inwestowania w tego typu instrumenty jest szeroka dywersyfikacja, czyli rozłożenie ryzyka na wiele różnych aktywów.

I tak na przykład chcąc zainwestować na giełdzie w Polsce, nie musimy wybierać konkretnej spółki w jaką chcemy zainwestować, ale wystarczy wybrać jeden z indeksów.

Jeżeli chcemy zainwestować w duże spółki notowane na polskiej giełdzie o największej kapitalizacji to należy wybrać ETF na indeks WIG20.  Średnie spółki znajdują się w indeksie mWIG40 a mniejsze w sWIG80. Chcąc zainwestować w średnie lub mniejsze spółki z naszej rodzimej giełdy to należy szukać ETF-ów na te indeksy.

Kupując 1 ETF na indeks mWIG40 uzyskujemy to samo jak byśmy kupili wszystkie 40 akcji z indeksu. Kupując 1 jednostkę funduszu na indeks sWIG80 otwieramy pozycję składającą się aż z 80 spółek znajdujących się w tym indeksie.

Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępnych jest 11 funduszy ETF. Oprócz wspomnianych już indeksów, do dyspozycji inwestorów są także fundusze odzwierciedlające indeksy zagraniczne, takie jak amerykański S&P500 czy niemiecki DAX .

Inwestowanie w ETF-y na GPW może być korzystne zarówno dla początkujących jak i bardziej doświadczonych inwestorów. Jest to idealny instrument finansowy dla osób którzy chcą inwestować pasywnie. Stosując prostą strategię typu „systematycznie dokupuj i trzymaj”, z małym kapitałem i długim horyzontem inwestycyjnym można osiągnąć zadawalające stopy zwrotu.

Bieżące notowania obecnie dostępnych na GPW ETF-ów można znaleźć tutaj: Główny Rynek GPW – ETF/ETC/ETN

Jedną z zalet inwestowania pasywnego jest niski próg wejścia, co oznacza, że nie trzeba mieć dużego kapitału, aby zacząć inwestować. Ponadto należy pamiętać, że inwestować w ETF-y na GPW można również wykorzystując programy emerytalne w ramach IKE/IKZE. Pomagają one osiągnąć optymalizację podatkową co w dłuższym okresie znacząco wpływa na wynik z inwestycji.

ETF-y na światowych rynkach

Jeżeli inwestor będzie miał pomysł na zainwestowanie w pewny rodzaj aktywów np. metale szlachetne albo surowce i uzna, że opcja ETF-ów oferowana przez GPW jest niewystarczająca to może spojrzeć na rynki zagraniczne.  Różne rynki mogą oferować różne możliwości inwestycyjne.  Na giełdzie amerykańskiej dostępnych jest ponad 2000 różnych ETFów, a na europejskich giełdach łącznie ponad 2500.

Przy inwestowaniu w ETF-y na rynkach zagranicznych, inwestor musi pamiętać, że są one notowane w różnych walutach w zależności od rynku. Dodatkowo należy uwzględnić ryzyko kursowe, ponieważ polska waluta często podlega znacznej zmienności.

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu warto zapoznać się z ofertą dostępną przez poszczególnych brokerów. Należy wybrać tą, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i pomysłom inwestycyjnym.

Rodzaje ETF-ów

Istnieją różne rodzaje ETF-ów, które różnią się między sobą sposobem konstrukcji portfela.

Niektóre dokładnie odwzorowują indeks, kupując spółki w proporcjach w jakich wchodzą do tego indeksu- nazywa to się replikacją fizyczną indeksu

Inne wykorzystują przy budowie portfela wszystkie lub część spółek wchodzących w skład portfela, lecz w proporcjach innych niż w indeksie – nazywa to się wtedy replikacją syntetyczną indeksu

Warto również pamiętać, że można wyróżnić dwa typy podejścia ETF-ów do zysków uzyskanych z dywidendy. W tym podziale można wyróżnić:

ETF-y dystrybuujące – to te, które bezpośrednio wypłacają zyski z dywidend.

ETF-y akumulujące – w ich przypadku zyski pochodzące z dywidendy nie są bezpośrednio wypłacane, ale ponownie inwestowane w fundusz.

Ryzyko inwestowania w fundusze pasywne

Wybór odpowiedniego rodzaju ETF-u zależy od indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych każdego inwestora. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać te, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom i profilowi ryzyka.

Oczywiście, jak każda inwestycja, inwestowanie w tego rodzaju fundusze wiąże się z ryzykiem straty części kapitału. Warto pamiętać, że wartość jednostek uczestnictwa w danym funduszu, może zmieniać się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych i nie możemy otrzymać żadnej gwarancji zysku.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka straty jest odpowiednia dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w różne fundusze ETF, które inwestują w różne aktywa, można zminimalizować ryzyko straty.

Warto również pamiętać, że inwestowanie w ETF-y wiąże się z kosztami, takimi jak prowizja za transakcję czy opłata za zarządzanie. Te koszty mogą wpłynąć na potencjalne zyski i warto je uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu.

Prowizję za kupno i sprzedaż jednostek ETF pobiera broker, w którym masz założone konto inwestycyjne. Uzależniona jest od kwoty transakcji oraz oczywiście umowy jaka jest podpisana z danym brokerem.

Innym kosztem jest opłata za zarządzanie, którą fundusz ETF pobiera. Jest ona stosunkowo niska w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami. Wynosi na ogół od 0,05% do 0,8% w zależności od tego na jakim rynku jest notowany instrument i jaki rodzaj aktywów odzwierciedla.

Im niższa opłata za zarządzanie, tym większy zysk dla inwestora.

Bardzo częstym błędem przy inwestowaniu w ETF-y jest niezwracanie uwagi na spready, czyli różnice między ceną kupna a sprzedaży funduszu. Nie jest to może bezpośredni koszt, ale należy pamiętać, że im mniejszy spread, tym lepiej dla inwestora.

Podatek od zysków uzyskanych z funduszy pasywnych

Należy również pamiętać, że na koniec roku po osiągnięciu zysków z inwestowania w ETF-y należy tak jak i z pozostałych dochodów kapitałowych rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

W Polsce zyski kapitałowe są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym.

Podsumowując, koszty inwestowania w fundusze ETF są dużo niższe niż w przypadku funduszy aktywnie zarządzanych przez specjalistów. Bierze to się stąd, że są to fundusze pasywnie zarządzane. Oznacza to, że ich celem jest odwzorowanie indeksu, a nie aktywne zarządzanie portfelem w celu osiągnięcia wyższej stopy zwrotu. Dzięki temu koszty zarządzania funduszami pasywnymi są niższe. Jak pokazuje historia rynków finansowych efekty wcale nie są gorsze a często nawet lepsze niż w przypadku funduszy zarządzanych aktywnie.

Tego typu fundusze bardzo dobrze mogą uzupełniać portfel inwestycyjny w połączeniu z samodzielnie wybranymi akcjami przez inwestora.

Podstawowe informacje o akcjach znajdziesz tutaj: AKCJE – CO MUSISZ WIEDZIEĆ » Parkiet Finansowy

Jeżeli chcesz zacząć inwestować w ETF-y, to musisz pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Nikt nie da Ci gwarancji zysku. Na tego typu funduszach również można ponieść straty. Jest to jednak instrument przeznaczony do inwestowania długoterminowego, co zwiększa szanse na osiągnięcie zysku. Należy bowiem pamiętać, że kapitał na rynkach finansowych przepływa od inwestorów niecierpliwych do cierpliwych.

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony i pogłębiania swojej wiedzy.

You may also like
parkiet rynku giełdowego
Inwestowanie a trading- różne podejścia do inwestowania
inwestor siedzący nad komputerem zastanawiający się co lepsze inwestowanie czy trading
Czy warto inwestować na giełdzie papierów wartościowych?
ekran z wykresami
Najlepsze konto maklerskie jak wybrać
Najpopularniejsze formy inwestowania – wady i zalety

4 Komentarze

  1. Pingback : AKCJE - CO MUSISZ WIEDZIEĆ BY MÓC INWESTOWAĆ BEZ OBAW » Parkiet Finansowy

  2. Pingback : Najpopularniejsze formy inwestowania - wady i zalety. » Parkiet Finansowy

  3. Pingback : Jak wybrać najlepsze konto maklerskie » Parkiet Finansowy

  4. Pingback : Inwestowanie a trading- różne podejścia do inwestowania » Parkiet Finansowy

Dodaj komentarz