Strona główna > Baza Wiedzy > Zdolność kredytowa- co warto wiedzieć

Zdolność kredytowa- co warto wiedzieć

Zdolność kredytowa to nic innego, jak możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminach ustalonych w umowie. Jest to więc maksymalna kwota, jaką bank będzie Ci w stanie pożyczyć na określonych warunkach.

Każdy bank przed udzieleniem kredytu bada zdolność kredytową kredytobiorcy. Od tego czy ją mamy,  zależy to czy i na jakich warunkach otrzymamy kredyt. Osoby z wysoką zdolnością kredytową mogą liczyć na dużo korzystniejsze warunki. Otrzymają one niższe oprocentowanie kredytu, a  to z kolei  wpłynie na niższą miesięczną ratę i niższą całkowitą kwotę do spłaty.

Zdolność kredytowa badana przez banki i inne instytucje finansowe jest pochodną wielu rozmaitych czynników, ale można je podzielić na dwie grupy.

1. Analiza obecnej  sytuacji finansowej kredytobiorcy

Przy analizie naszej sytuacji finansowej kredytodawca, porówna przychody i wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy generujemy jakieś nadwyżki, które posłużą do spłaty nowego zobowiązania. W tej analizie bank przyjrzy się szczegółowo takim danym jak:

 • uzyskiwane dochody
 • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)
 • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty

Należy też pamiętać, że dla banku dość istotne jest źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)

2. Skłonność kredytobiorcy do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w przeszłości.

W drugiej części analizy kredytodawca weźmie pod uwagę parametry,  które mają istotny wpływ na zdolność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.  W tej analizie bank przyjrzy się szczegółowo takim danym jak:

 • wiek,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód i  zajmowane stanowisko
 • historia kredytowa, która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe

Należy mieć świadomość, że w trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobierze raport z BIK, aby dowiedzieć się czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i jak spłacaliśmy wcześniejsze kredyty lub pożyczki. Nie ma więc sensu ukrywać informacji o posiadanych kredytach ponieważ wykaże to raport BIK.

Istnieją również czynniki, które bezpośrednio wpływają na zdolność kredytową, ale osobiście nie mamy na nie wpływu. Wysokość stóp procentowych ustalona jest przez Radę Polityki Pieniężnej a co za tym idzie, wysokości oprocentowania i marż kredytowych na podstawie których banki ustalają ogólnodostępną ofertę kredytową.

Obliczanie zdolności kredytowej to skomplikowana kalkulacja, w której pod uwagę branych jest szereg wymienionych wcześniej czynników.

Na szczęście istnieją skuteczne sposoby umożliwiające poprawę zdolności kredytowej. Należy mieć jednak świadomość, że jest to proces długotrwały. W niektórych przypadkach pierwsze efekty mogą być widoczne dopiero po kilku miesiącach.

Czytaj również: Kredyt gotówkowy- ile naprawdę kosztuje? » Parkiet Finansowy

Najskuteczniejszym sposobem na poprawienie własnej zdolności kredytowej jest zwiększenie dochodów netto, czyli różnicy między uzyskiwanymi w ciągu miesiąca dochodami a ponoszonymi wydatkami.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu zbadania dokładnie swojej zdolności kredytowej. Wyliczymy maksymalną kwotę jaką bank będzie w stanie Ci pożyczyć:. Podpowiemy również, jak w prosty sposób można zwiększyć swoją zdolność kredytową i tym samym otrzymać lepszą ofertę kredytową.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Kontakt » Parkiet Finansowy

You may also like
KREDYT GOTÓWKOWY
osoba liczy na kalkulatorze raty kredyt konsolidacyjny
KREDYT KONSOLIDACYJNY
KREDYT HIPOTECZNY
Kredyt gotówkowy- na co zwrócić uwagę przy jego zaciąganiu?

1 Komentarz

 1. Pingback : Formy inwestowania - wady i zalety. » Parkiet Finansowy

Dodaj komentarz

Masz pytania? Zadzwoń