Strona główna > Baza Wiedzy > Czy zła historia w BIK oznacza brak szansy na uzyskanie kredytu?

Czy zła historia w BIK oznacza brak szansy na uzyskanie kredytu?

Przygotowując się do napisania tego artykułu natknęłam się na wiele zapytań związanych z czyszczeniem historii w BIK, a co za tym idzie mnóstwo ogłoszeń oferujących odpłatne czyszczenie BIK.

Zaczynając od początku. Dane zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej tworzą Twoją historię kredytową. Kiedy składasz wniosek o kredyt lub pożyczkę bank sprawdza historię kredytową w BIK aby zweryfikować czy już wcześniej korzystałeś z kredytów lub pożyczek i czy spłacałeś je terminowo. Jest to jeden z elementów oceny zdolności kredytowej.

Co zatem wpływa na Twoją historię kredytową

Na Twoją historię kredytową składa się kilka informacji zgromadzonych w systemie BIK np.:

 • kredyty ratalne
 • karty kredytowe
 • linie debetowe
 • poręczenia kredytowe

Jeśli w przeszłości zdarzyły Ci się opóźnienia w regulowaniu rat kredytu powyżej 60 dni, informacja o tym pozostanie w BIK widoczna dla banków przez okres 5 lat od momentu zamknięcia tego zobowiązania. Nie oznacza to, że przez 5 lat nie będziesz mógł korzystać z produktów oferowanych przez banki.

Jak zatem usunąć niekorzystną historię z systemu BIK?

O usunięcie danych w BIK można występować w następujących przypadkach:

 • Odwołanie przez osobę której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo Bankowe) lub upływu terminu na jaki została udzielona zgoda
 • upłynięcie 5-letniego terminu przetwarzania danych Klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania
 • nieprawdziwe lub błędne dane zostały przekazane do Systemu BIK

Skupmy się na pierwszym zagadnieniu, które jest najprostszą i najczęściej stosowaną metodą na czyszczenie historii w BIK. Odwołanie zgodny to nic innego jak napisanie pisma do banku w którym mieliśmy zaciągnięte zobowiązanie o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK. Oczywiście warunkiem koniecznym jest uregulowanie wcześniej zaległego zobowiązania. Banki raczej przychylają się do takich próśb i nasza historia związana z danym zobowiązaniem znika z systemu BIK. Odpowiadając od razu na pytanie: Co jeśli zobowiązań było kilka? Oczywiście historia się powtarza, czyli wnioski można złożyć do każdej instytucji w której były zaciągnięte zobowiązania. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze ich uregulowanie.

2 Komentarze

  1. W przypadku upadłości banku Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu jego działalności i ustanowieniu zarządu komisarycznego.
   Jednocześnie KNF ma dwa wyjścia. Podejmuje decyzje o przejęciu tego banku przez inny bank (za zgodą banku przejmującego). W takim przypadku bank przejmujący przejmuje wszelkie prawa i zobowiązania poprzedniego banku, w tym wszelkie zobowiązania wobec jego klientów i wtedy należy udać się do banku który przejął aktywa upadającego banku i wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
   Drugą opcją jest wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej gdy nie ma chętnych na przejęcie upadającego banku.
   Wtedy do akcji wkracza Syndyk masy upadłościowej który może sprzedać wierzytelności przysługujące upadłemu bankowi z tytułu umów kredytu tzw. „portfel kredytowy” w całości lub w części – w takiej sytuacji spłata kredytu odbywa się na podstawie dotychczasowej umowy, jednak poszczególne raty przekazywane są nie na konto upadłego banku, a nabywcy portfela kredytowego. Upadłość banku nie zwalnia w żaden sposób kredytobiorcy z obowiązku spłaty swojego zobowiązania. Po sprzedaży portfela kredytowego jego nabywca, w przypadku nieterminowej płatności rat lub innych przewidzianych w umowie uchybień kredytobiorcy, może wypowiedzieć umowę kredytu i postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności, jego uprawnienia w tym zakresie nie różnią się od uprawnień przysługujących wcześniej bankowi. W tym przypadku należy dowiedzieć się kto nabył wierzytelności przysługujące upadłemu bankowi i tam próbować wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dodaj komentarz

Masz pytania? Zadzwoń